EUROPE IVF International  

Darování vajíček

 • individuální přístup
 • rychlá realizace do 1-2 měsíců
 • kompletní vyšetření plodnosti
 • bezplatné poradenství
 • možnost sobotních konzultací
 • kompenzace nákladů spojených s darováním vajíček až do výše 25 000 Kč

Vážené dárkyně,
v následujícím textu se Vám pokusíme odpovědět na otázky, které Vás budou zajímat, když začnete uvažovat o darování vajíček. Pokud budete mít jakékoliv další otázky, neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky, rádi Vám vše vysvětlíme a dovolíme si Vás pozvat na některé z našich pracovišť ke konzultaci. Předem Vás žádáme o pečlivé vyplnění kontaktního formuláře, ze kterého můžeme lépe posoudit, zda-li jste vhodná pro darování vajíček. Konzultace trvá asi 30 minut, po pohovoru s lékařem a setrou následuje gynekologické vyšetření a odběry krve. Poté Vás objednáme na genetické vyšetření, které trvá též asi 30 minut. Pohovor s genetikem slouží k posouzení rodinné zátěže budoucí dárkyně, co se týče závažných chorob, a poté následuje odběr krve ke stanovení Vašeho karyotypu – genetické výbavy. Vyšetření se provádí pouze 1 x za život, výsledek vyšetření se dále již nemění. Veškerá vyšetření k posouzení Vaší vhodnosti k darování vajíček jsou samozřejmě i východiskem k posouzení Vašeho zdravotního stavu a odhalení eventuálních budoucích problémů s otěhotněním a jejich včasnému řešení.

Je stále více žen, které ne svojí vinou, nemohou otěhotnět s vlastními vajíčky. Do této skupiny patří ženy po operacích, po léčbě zhoubných nádorů, s geneticky podmíněnými chorobami, ženy s předčasným selháním vaječníků, kdy vaječníky předčasně přestanou plnit svou funkci.
Jediná šance pro tyto ženy k tomu, aby naplnily svou mateřskou touhu, je darované vajíčko.

Dotazník pro dárkyni vajíček

Základní informace
Darovala jste již někde vajíčka?


Souhrnná anamnéza

Vyskytuje se ve Vaší rodině (rodiče, sourozenci) nějaké závažné onemocnění (např. dědičné psychotické onemocnění)?

Vyskytují se ve Vaší rodině opakovaně případy cévních mozkových příhod, trombóz dolních končetin, plicní embolie nebo nemoci či jiné poruchy srážlivosti krve?

Narodilo se ve Vaší rodině dítě s vrozenou vývojovou vadou, Downovým nebo jiným syndromem?

Léčíte se s něčím, berete nebo brala jste někdy v minulosti pravidelně (více než měsíc) nějaké léky?

Byla jste operována?

Závažné úrazy?

Po kolika dnech obvykle dostáváte menstruaci (jako 1. den menstruačního cyklu se počítá den, kdy začnete krvácet) a kolik dní obvykle menstruace trvá?

Porodila jste? Kdy? Spontánní porod nebo císařský řez? Jaký je zdravotní stav narozených dětí?

Potratila jste? Jednalo se o umělé přerušení těhotenství nebo samovolný či zamlklý potrat?

Poslední cytologie (rok a výsledek)?

Datum prvního dne poslední menstruace?

Berete pravidelně nějaké léky?

Jste alergická na nějaké léky?

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Dle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů pro účely:
  • evidence mé osoby jako zájemce o darování reprodukčních buněk a jednání o poskytnutí zdravotních služeb
  • zajištění podkladů pro úvodní konzultaci mého zdravotního stavu s lékařem a možnosti darování reprodukčních buněk
  Souhlas ke zpracování těchto údajů uděluji na dobu 6 měsíců. Udělený souhlas mohu kdykoli odvolat.

 • Dále dle článku 9 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji výslovný souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů zvláštní kategorie (zejména údajů o zdravotním stavu) pro účely:
  • zajištění podkladů pro úvodní konzultaci mého zdravotního stavu s lékařem a možnosti darování reprodukčních buněk
  Souhlas ke zpracování těchto údajů uděluji na dobu 6 měsíců. Udělený souhlas mohu kdykoli odvolat.

Jsem vůbec vhodná pro darování vajíček?

K darování vajíček je vhodná každá zdravá žena mezi 18 – 33 lety. Ideální k darování jsou ženy, které mají alespoň jedno dítě, protože jejich vajíčka jsou tímto „odzkoušena“. Toto ale není podmínkou.

Co když se po vyšetřeních rozmyslím a nebudu darování chtít podstoupit?

Darování vajíček je dobrovolné. Kdykoliv se můžete rozmyslet a darování nepodstoupit.

Nedozví se někdo, že jsem darovala vajíčko?

Darování vajíček je zcela anonymní, jak ze strany dárkyně, tak ze strany příjemkyně. To znamená, že ani dárkyně neví, komu vajíčko daruje, ani příjemkyně neví od koho bylo vajíčko darované. Podle zákonů České republiky tato anonymita zůstává zachována i po dosažení 18-ti let věku dítěte.

Jaká vyšetření musím podstoupit?

Po základním pohovoru, kde se ptáme na takzvanou anamnézu – prodělané choroby, alergie atd., následuje obvyklá gynekologická prohlídka, která směřuje k vyloučení gynekologických abnormalit.

Genetické vyšetření dárkyně sestává z odběru krve a pohovoru s genetikem, a také z testování, zda-li nejste přenašečka některé infekční nemoci – HIV(AIDS), žloutenky typu B, C a syfilisu. Stanoví se též Vaše krevní skupina a Rh faktor.

Jak probíhá příprava k darování?

Den, kdy dostanete menstruaci, je 1. den cyklu, pokud dostanete menstruaci dopoledne. Pokud menstruace přijde až odpoledne nebo večer, počítá se jako 1. den až den následující.

Druhý nebo třetí den menstruačního cyklu, se začínají aplikovat podkožní injekce (jako inzulin), vždy 1x denně, obvykle po dobu sedmi dnů, které slouží ke stimulaci nebo-li k provokování vaječníků k růstu folikulů, což jsou místa na vaječnících, kde zrají vajíčka. Po těchto sedmi dnech následuje ultrazvukové vyšetření, a pokud je již stimulace dostatečná, následuje za další 2 dny odběr vajíček, který se provádí ve velmi šetrné a krátkodobé narkóze ( uspání ), která trvá obvykle do deseti minut. Při odběru se tenkou jehlou, která se za ultrazvukové kontroly zavádí do pochvy, vajíčka z vaječníků odsají. Jednu hodinu po odběru může pacientka odejít domů, vrátit se k běžným denním činnostem a další den může jít do práce.Po narkóze si musíte zajistit dopovod, nesmíte řídit motorová vozidla.

Bolí píchání injekcí a celá stimulace?

Injekce se píchají do podkoží (jako inzulin) a nejsou bolestivé. Ke konci stimulace můžete pociťovat tlak v podbřišku asi jako před menstruací.

Jaká jsou rizika? Budu moci mít po darování vajíček ještě vlastní dítě?

Rizika obecně jsou krátkodobá a dlouhodobá. Krátkodobá rizika souvisí bezprostředně se stimulací a s odběrem vajíček. Jsou mimořádně nízká a v úvahu přichází hyperstimulační syndrom a komplikace při odběru.

Hyperstimulační syndrom je přemrštěná reakce na zvolenou dávku stimulačních injekcí.

Projeví se jako bolesti v podbřišku různé intenzity. Vždy odezní úplně se začátkem následující menstruace po darování,která obvykle přichází do 10-ti dnů.

Komplikace odběru vajíček, takzvané punkce, je možné zakrvácení z vaječníků. Jelikož se odběr vajíček provádí pod ultrazvukovou kontrolou, krvácení nepochází z velkých cév, ale z drobných cévek na vaječníku, které na ultrazvuku nejsou vidět. Projeví se jako pobolívání nebo bolesti v podbřišku, pokud se krev v dutině břišní nahromadí a nestačí se vstřebat, pak je nutné krev z dutiny břišní odsát místo krvácení zastavit. Toto se provádí operačně, nejčastěji laparoskopicky, raritně se musí provést malý řez v podbřišku.

Je nutné říct, že komplikace po odběru vajíček, které je nutné řešit následnou operací, jsou velmi vzácné – asi jeden případ na 3000 – 3500 odběrů. I přes operační řešení krvácení je zachována vaše plodnost.

Dlouhodobá rizika na zdravotní stav ani negativní vliv na pozdější schopnost otěhotnět a donosit zdravé dítě nebyly dosud nikde na světě potvrzeny.

Může se jít na darování vajíček opakovaně?

Ano, ale je třeba dodržet pauzu nejméně 3 měsíců mezi jednotlivými stimulacemi.

„Nerozházím“ si darováním vajíček cyklus?

První menstruace po darování vajíček bývá většinou dříve, ale v dalších cyklech se vrací obvykle k normálu.

Vadí, že beru antikoncepci? Musím vysadit antikoncepci? A co když mám nitroděložní tělísko?

Nevadí, ani nitroděložní tělísko. Hormonální antikoncepci je třeba na jeden měsíc vysadit. Nitroděložní tělísko ani v případě medikovaného není překážkou, rozhodně se nevytahuje a jeho funkce není nijak ovlivněna.

Je darování vajíček zákonné?

Ano, zákon stanoví, že darování vajíček je dobrovolné a bezplatné.

Kdo mi zaplatí cestu a další náklady spojené s darováním?

Náklady spojené s darováním vajíček Vám budou finančně kompenzovány až do maximální výše 25 000 Kč.

Jak a kdo posoudí, zda-li jsem jako dárkyně vajíček vhodná?

K detailnímu posouzení zda-li jste jako dárkyně vhodná, prosíme o vyplnění kontaktního formuláře.

K nezávazné konzultaci si Vás dovolujeme pozvat do naší ambulance, která se nachází v Praze.

Objednejte se prosím na telefonním čísle +420 725 916 912 nebo na emailové adrese darkyne@fertility-ivf.eu

Zeptejte se nás