EUROPE IVF International  

Jehla

Saturn 5 Laser System

Poznejte tým EUROPE IVF

Jsme k dispozici 7 dní v týdnu 365 dní v roce!

EUROPE IVF International s.r.o., centrum asistované reprodukce, bylo založeno v roce 2010 se záměrem vybudovat soukromou kliniku poskytující komplexní léčbu poruch neplodnosti.

Naše centrum bylo v prvních letech svého působení zaměřeno převážně na zahraniční klientelu. Vynikající výsledky nás zařadily mezi nejúspěšnější evropská centra asistované reprodukce. Velmi nás těší, že jsme mohli pomoci k vytouženému dítěti mnoha párům z Německa, Itálie, Francie, Chorvatska, Srbska, ale například i Austrálie či Spojených států.

  • v roce 2013 naše centrum asistované reprodukce provedlo transfer embryí u více než 600 neplodných žen a to s více jak 60% úspěšností
  • v roce 2014, díky naším dlouholetým zkušenostem ve spojení s nejnovějšími trendy v embryologické laboratoři, vzrostla úspěšnost až na 66 %
  • v roce 2015 vzrostl počet provedených zákroků o průměrně 25 % (ČR o 140 %, Německo o 26 %, Itálie o 15 %, Srbsko a Chorvatsko o 19 %) a úspěšnost až na 68 %. Tato čísla potvrzují, že se na nás obrací stále větší množství nových klientů.
  • v roce 2016 jsme zaznamenali nárůst klientů a provedených zákroků opět o průměrně 20 % u všech skupin klientů. Pro hodnocení úspěšnosti léčby je třeba vzít do úvahy následující fakta. Za prvé, roste počet single embryotransferů (SET) zcela v souladu s moderními trendy IVF léčby a za druhé, jak ukazuje vstupní statistika našich klientů, 91 % z nich absolvovalo nejméně 1 IVF cyklus a 85 % klientů nejméně 2 IVF cykly na jiných pracovištích. Proto jako velký úspěch vnímáme stále vynikající až 67% úspěšnost. V loňském roce se nám navíc podařilo vyrovnat % úspěšnosti léčby ve věkové skupině do 35 let a skupině mezi 35 a 40 lety věku jak s vlastními, tak s darovanými vajíčky. U léčby s darovanými vajíčky se nám podařilo navýšit úspěšnost o 11 % ve věkové skupině 35 až 40 let oproti roku 2015. (statistika). Jsme hrdi na to, co společně s Vámi, budoucími rodiči, dokážeme. Vaše štěstí je naše největší odměna.
  • od ledna 2017 nám Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo akreditaci a jsme oprávněni uskutečňovat vzdělávací program v oboru Reprodukční medicína v rámci postgraduálního lékařského vzdělávání

Díky našim vynikajícím výsledkům jsme koncem roku 2013 uspěli ve výběrových řízeních a získali smlouvy o poskytování služeb v oblasti léčby neplodnosti s významnými českými pojišťovnami, a to s VZP (111), ČPZP (205) a RBP (213). Od ledna 2016 máme uzavřenou smlouvu s ZP MV (211) a nově od dubna 2016 i s OZP (207). Se zbývající pojišťovnou jednáme.  Jsme velice rádi, že naše služby a cenné zkušenosti, může naše centrum asistované reprodukce, EUROPE IVF International, nabídnout také stále většímu počtu českých klientů.

MUDr. David Kult
vedoucí lékař

RNDr. Eva Cibulková
vedoucí embryoložka

Lucie Jašek, DiS.
vrchní sestra

Ing. Stanislava Pertoldová
zástupkyně vedoucí embryoložky

 
 

Naše centrum

Výroční zprávy