EUROPE IVF International  

Ing. Stanislava Pertoldová

Zástupkyně vedoucí embryoložky

Ing. Stanislava Pertoldová

Embryoložka centra asistované reprodukce EUROPE IVF International