EUROPE IVF International  
  • Za detalje o specijalnim ponudama, tretmanima i kombinovanim metodama posetite našu stranicu Specijalne ponude

Kontakt podaci

Pošalji e-mail

 
 
MUDr. David Kult

MUDr. David Kult

Glavni lekar

dina 2

Mgr. Dina Jenčíková

Koordinator IVF programa

Jelena kontakt

Jelena Vujović

Koordinator IVF programa

EUROPE IVF International s.r.o.

Kontakt podaci

EUROPE IVF International s.r.o.

Nad Výšinkou 2868/2, 150 00 Praha 5

ID 246 84 287

Tel: +420 257 225 751     Fax: +420 257 310 409

info@fertility-ivf.eu | www.fertility-ivf.eu | www.europeivf.eu

Bankovní spojení:
EUR: 244308490/0300
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 4430 8490
BIC(SWIFT): CEKOCZPP