EUROPE IVF International  
  • Za detalje o specijalnim ponudama, tretmanima i kombinovanim metodama posetite našu stranicu Specijalne ponude

Needle

Saturn 5 Laser System

Upoznajte EUROPE IVF tim

Na raspolaganju smo vam 7 dana u nedelji, 365 dana u godini!

EUROPE IVF International s.r.o., centar za vantelesnu oplodnju, osnovan je 2010. godine u cilju izgradnje privatne klinike koja će pružati kompleksno lečenje poremećaja plodnosti.

Naš centar se u prvim godinama svog rada orijentisao pre svega na inostranu klijentelu. Odlični rezultati nas ubrajaju u najuspešnije evropske centre za potpomognutu oplodnju. Veoma nam je drago što smo pomogli mnogim parovima iz Nemačke, Italije, Francuske, Hrvatske, Srbije, ali na primer i iz Australije ili Sjedinjenih Američkih Država pomogli da dođu do dugo željenog deteta.

  • u 2013. godini naš centar za vantelesnu oplodnju izvršio je prenos embriona kod više od 600 neplodnih žena, i to sa uspehom od preko 60%
  • u 2014. godini, zahvaljujući kombinaciji naših dugogodišnjih iskustava sa održavanjem najnovijih trendova u embriološkoj laboratoriji, uspešnost je podignuta čak na 66% 
  • u 2015. godini porastao je broj izvršenih zahvata prosečno za 25% (Češka za 140%, Nemačka za 26%, Italija za 15%, Srbija i Hrvatska za 19%) i uspešnost čak na 68%.  Iste brojke potvrđuju da nam se obraća sve veći broj novih klijenata. Ponosni smo na sve to u čemu ćemo zajedno sa Vama, budućim roditeljima, uspeti. Vaša sreća je naša najveća nagrada.
  • u 2016. godini ponovo smo zabeležili povećan broj klijenata i obavljenih zahvata u proseku za 20 % kod svih grupa klijenata. Za ocenjivanje uspešnosti lečenja treba uzeti u obzir sledeće činjenice. Kao prvo, raste broj single embriotransfera ( SET ), što je sasvim u skladu sa modernim trendovima IVF lečenja, a kao drugo, kako pokazuje ulazna statistika naših klijenata, 91% od njih obavilo je najmanje 1 IVF ciklus, a 85% klijenata najmanje 2 IVF ciklusa u drugim institutima. Zato kao veliki uspeh vidimo i dalje odličnu uspešnost i do 67%. Osim toga, prošle godine smo uspeli da izravnamo procenat uspešnosti lečenja između starosne grupe do 35 godina i grupe od 35 do 40 godina starosti, kako sa sopstvenim, tako i sa doniranim jajnim ćelijama. Kod lečenja sa doniranim jajnim ćelijama uspeli smo da podignemo uspešnost za 11 % u starosnoj grupi od 35 do 40 godina naspram 2015. godini (statistika). Ponosni smo na sve to u čemu ćemo zajedno sa Vama, budućim roditeljima, uspeti. Vaša sreća je naša najveća nagrada.

U januaru 2017. godine nam je od strane Ministarstva zdravlja Republike Češke dodeljena akreditacija, tako da smo ovlašćeni za obavljanje edukativnog programa u struci Reproduktivna medicina u okviru doktorskih studija medicine.

MUDr. David Kult
Glavni lekar

RNDr. Eva Cibulková
Glavni embriolog

Lucie Jašek, DiS.
Glavna sestra

 
 

Naš centar